Cursos relacionats amb les àrees d'expressions: Visual i Plàstica, Música, Educació Física

Aquest és l'espai virtual de VISUAL I PLÀSTICA DE 2n ESO de l'escola Vedruna-Tona.

"Hi ha tres classes de persona: aquelles que hi veuen, aquelles que veuen el que se'ls mostra i aquelles que no hi veuen”

Leonardo da Vinci

"Jo pinto els objectes com els penso no com els veig”

Pablo Ruiz Picasso